УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Львівській області

» Прес-центр » новини » Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

«Детальний план території для будівництва транспортної розв'язки в різних рівнях на пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ – Чоп (км 610+500) та М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка (через м. Вінницю), Львівської області  на території Стрийського району Львівської області за межами населеного пункту с.Угерсько»

 

1. Замовник

Служба автомобільних доріг  у Львівській області

79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план є видом містобудівної документації що визначає планувальну організацію та розвиток території, що розробляється на виконання статті 19 Закону України «ання статті 19 Закону України “                                                Береза О.І.Про регулювання містобудівної діяльності».

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території.

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території району.

Розроблення детального плану території за межами населених пунктів та внесення змін до нього здійснюються на підставі розпорядження відповідної районної державної адміністрації, крім випадків, якщо законами встановлений інший порядок.

Детальний план території визначає:

 • принципи планувально-просторової організації забудови;
 • червоні лінії та лінії регулювання забудови;
 • функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження (у разі відсутності плану зонування території) або уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;

Детальний план території розроблено на підставі наступних документів:

 • Розпорядження голови Стрийської районної державної адміністрації № 438 від 23.12.2019р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва транспортної розв'язки на території Угерської сільської ради Стрийського району Львівської області
 • Рішення Добрянської сільської ради Стрийського району Львівської області № 832 від 12.03.2020 р., «Про надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва транспортної розв'язки на території Добрянської сільської ради»
 • Рішення Угерської сільської ради Стрийського району Львівської області № 682 від 04.03.2020 р., «Про надання дозволу на розроблення детального плану території для будівництва транспортної розв'язки на території Угерської сільської ради».
 • Документ державного планування розроблений згідно з:
 • Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;
 • Земельним кодексом України;
 • ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;
 • ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій»;
 • ДБН В. 2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;
 • ДБН В.2.3.3-4-2015 «Автомобільні дороги».

 

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Будівництво автомобільних доріг відноситься до видів діяльностей, що становлять підвищену екологічну небезпеку для навколишнього середовища та, відповідно, можуть мати значний вплив на довкілля. Тому, діяльність, що пов’язана з будівництвом чи реконструкцією автомобільних шляхів потребує вивчення з екологічної точки зору щодо впливу на здоров’я населення та навколишнє середовище. В статті 3 закону України «Про оцінку впливу на довкілля» виділені види діяльності, котрі підпадають під обов’язкове проведення ОВД, а саме будівництво, розширення чи реконструкція:

 • автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири або більше смуг руху (а також, в разі розширення чи реконструкції до чотирьох смуг), за умови їхньої протяжності від 10 км та більше;
 • автомагістралей;
 • автомобільних доріг першої категорії.

На підставі аналізу існуючої мережі доріг та розприділення по ній транспортних потоків, які на певних напрямках є рівнозначними, очевидним є те, що проектування дороги в обхід м.Стрий доцільно здійснювати за напрямком, який б давав можливість об'єднувати та перерозподіляти по найкоротшій віддалі транспортні потоки доріг з найбільшою інтенсивністю.

Згідно з визначеною перспективною інтенсивністю руху автотранспортних засобів будівництво дороги необхідно проектувати за параметрами І категорії.

Проектом передбачено  влаштування транспортної розв'зки по типу неповний лист конюшини з  двома шляхопроводами через основну дорогу для проїзду за напрямками Стрий – Тернопіль  та Стрий – Львів та улаштування естакади через існуючу дорогу Київ – Чоп для проїзду за напрямком Тернопіль - Стрий. Площа опрацювання ДПТ - 82,7 га, загальна площа проектованої ділянки (смуга відводу доріг) складає - 26,9 га, з них площа відводу під будівництво нового полотна розв’язки (повороти, зв’язки між М 12 і М 06, фрагмент об’їзної) - 12,1 га.

 

4. Ймовірні наслідки

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Оцінка ймовірних наслідків

Атмосферне повітря

Під час будівництва комплексу вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних, будівельних,монтажних робіт. Передбачається, що дані речовини будуть утворюватися в незначних  кількостях, без перевищень норм ГДК.

Потенційними джерелами забруднення атмосферного повітря при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій.

Водне середовище

Водовідвід атмосферних опадів забезпечує безпечне відведення води від майбутнього дорожнього покриття. Його монтаж здійснюється відповідно до особливостей рельєфу місцевості, так, щоб волога стікала на достатню відстань від дороги.

Передбачається, що проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси.

Ґрунтове середовище

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів.

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Після завершення спорудження об’єкту передбачається відновлення грунтового покриву у визначених місцях.

Рослинний та тваринний світ

Згідно проектних рішень детального плану території вплив буде незначний та полягатиме в механічному порушенні рослинного покриву на період будівництва.

Після завершення спорудження об’єкту передбачається відновлення рослинного покриву у визначених місцях.

Акустичний вплив

Джерелами шуму та вібрації про спорудженні об'єкту будуть двигуни будівельних машин та механізмів.

Потенційними джерелами шуму при експлуатації об’єкту будуть автотранспортні засоби різних категорій.

- для територій з природоохоронним статусом

Територія на яку розробляється детальний план території знаходиться поза межами структурних елементів екомережі Стрийського району Львівської області. На території проектування об’єкти прирородно-заповідного фонду відсутні.

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення детального плану, а саме будівництво транспортної розв’язки в різних рівнях на пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ - Чоп та М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка, визначення потенційного впливу на стан довкілля та здоров’я населення. Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Для розробки CEO передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, дані моніторингу стану довкілля, оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єкту, які можуть мати значний вплив на довкілля.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки передбачається визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки довкілля.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання детального плану, комплекс яких включає:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

 • контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;
 • озеленення території;
 • підтримання об'єкту в належному експлуатаційному стані.

Заходи щодо захисту водного середовища:

 • влаштування системи для відводу стічних від атмосферних опадів;
 • недопущення скиду в стічні води нафтопродуктів при будівництві об'єкту;
 • налагодження оперативної утилізації при пролитті нафтопродукту, засипання відповідною сумішшю місця розливу

Заходи щодо охорони ґрунтового середовища:

 • дотримання рішень проекту детального плану території щодо її раціонального використання;
 • дотримання меж території відведеної для будівництва об'єкту;
 • недопущення скиду на грунтовий покрив нафтопродуктів при будівництві об'єкту;
 • складування родючого ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його для озеленення та благоустрою території.

Шумозахисні заходи:

 • озеленення території.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання, містить інформацію у відповідності із законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 • резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10, що розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території для будівництва транспортної розв'язки в різних рівнях на пересіченні автомобільних доріг державного значення М-06 Київ – Чоп (км 610+500) та М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка (через м. Вінницю), Львівської області  на території Стрийського району Львівської області за межами населеного пункту с.Угерсько»

 подаються до  Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Адреса: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54

Контактна особа –Дяків Михайло Михайлович

Телефон: (032) 245 78 33

Електрона адреса lvivsad_vsr@ukr.net

Додатково:

Стрийська районна державна адміністрація

82400, Львівська область, м.Стрий, вул.С.Бандери, 28,

Добрянська сільська рада

82427, Львівська область, Стрийський район, с.Добряни, вул..Шевченка, 32

Угерська сільська рада

82424, с.Угерсько, вул..Івана Франка, 38

 

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дня опублікування.