УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Львівській області

» Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки під час капітального ремонту дороги М-12

Заява про екологічні наслідки під час капітального ремонту дороги М-12

«Капітальний ремонт автомобільної дороги загального   користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль - Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 0+000 – км 44+230, Львівська область».

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт автомобільної дороги загального   користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль - Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 0+000 – км 44+230, Львівська область.

 Технічні та технологічні данні:

- ширина земляного полотна – 12,00 м;

- ширина проїзної частини   – 7,00 м;       

- ширина узбіччя – 2,50 м;

- ширина укріпленої смуги - 0,50 м;

- розрахункова швидкість руху – 60 км/год; 

- дорожній одяг з капітальним типом покриття.

Об’єкт - капітальний ремонт автомобільної дороги загального   користування державного значення М-12 Стрий – Тернопіль - Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю) на ділянці км 0+000 – км 44+230, Львівська область - за критеріями, визначеними Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» не відноситься до об'єктів, які мають будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів, а тому не підлягає процедурі проходження ОВД.

Відповідно до ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування» планована діяльність з проведення капітального ремонту відноситься до ІІІ екологічного класу:

- смуга впливу – 600 м;

- захисна смуга – 60/30 м;

- резервно-технологічна смуга – 7,5 м.

Існуюча автомобільна дорога на всьому протязі має параметри  ІІІ категорії і проходить через 12 населених пункти.

Ділянка автодороги, яка підлягає капітальному ремонту, знаходиться за межами природоохоронних зон.

Найближча забудова знаходиться на відстані:

с. Угерсько – 4,59 м;

с. Пукеничі – 6,82 м;

с. Лисятичі – 7,85 м;

с. Тейсарів – 8,25 м;

с. Пчани – 10,45 м;

с. Вільхівці – 8,73 м;

с. Туради – 17,94 м;

м. Жидачів – 10,64 м;

с. Заліски – 6,49 м;

с. Жирова – 17,95 м;

м. Ходорів – 8,84 м;

с. Вовчатичі – 13,51 м.

Проектні рішення:

Згідно виконаному обліку руху дорожніх транспортних засобів існуюча інтенсивність руху складає 2373 авт/добу.

У зв’язку з очікуваним зростанням перевезень пасажирів та вантажів інтенсивність руху до 2039 року зросте до 3835 авт/добу.

Перелік видів впливів від проведення запроектованих заходів на навколишнє природне середовище:

Вплив на атмосферне повітря:

Хімічний вплив:

- при проведенні  робіт по капітальному ремонті.

Концентрація забруднюючих речовин в робочій зоні від роботи будівельних машин і механізмів, фарбувальних  робіт,  пересипці сипучих матеріалів та укладці асфальту,  не  перевищує нормативів ГДК р.з. Вплив  на атмосферне повітря від будівельних машин і механізмів на  межі існуючої найближчої житлової забудови, що склалася – в межах дозволених рівнів.

- при експлуатації: вплив в межах дозволених рівнів

Концентрація забруднюючих речовин в атмосферному повітрі в розрахункових точках   на перспективу - не перевищує нормативів ГДК.

Результати розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря вказують на те, що перевищення ГДК забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не прогнозується.

Введення в експлуатацію ділянки автомобільної дороги призведе до зменшення впливу викидів автотранспорту та пилу на навколишнє середовище, оскільки безпосередньо зменшиться кількість викидів, а конструкція покриття сприятиме меншому утворенню пилу.

Загальний валовий викид забруднюючих речовин (оксиди азоту, оксиди вуглецю, вуглеводні, вуглеводні, сажа, діоксид сірки, метан, бенз(а)пірен), які викидаються в атмосферне повітря при пересуванню автотранспорту по автомобільній дорозі після завершення капітального ремонту залишається без змін.

Таким чином, виконані розрахунки свідчать про те, що експлуатація автомобільної дороги  після проведення капітального ремонту, задовольняє санітарним вимогам щодо стану атмосферного повітря.

Фізичний вплив

- при проведенні робіт по капітальному ремонті: рівень шуму в робочій зоні не перевищує нормативів ГДР р.з. В разі перевищення, передбачається застосування індивідуальних засобів захисту від  шуму для працюючих.

- при експлуатації: вплив в межах дозволених рівнів. Значення шуму, що створюється транспортними засобами згідно ДБН В.1.1-31:2013, на межі житлової забудови не перевищує нормативів ГДР.

Прийнятими проектними рішеннями передбачені спеціальні заходи щодо попередження запобігання небезпечним геологічним явищам на всій ділянці проектування.

Вплив на ґрунти – мінімально можливий. В проекті передбачені заходи щодо  недопущення забруднення грунту мастильними матеріалами з будівельної техніки

При експлуатації автодороги відбувається вплив на грунти – забруднення грунтів важкими металами та продуктами зношення покриття. Ступінь забруднення грунтів важкими металами та продуктами зношення покриттів залежить від відстані автодороги. При умові систематичного прибирання автодороги, ступінь забруднення грунтів в зоні впливу об’єкту значно зменшиться.

Вплив на геологічне середовище:

Безпосередній та опосередкований вплив на геологічне середовище, при експлуатації автодороги, відсутній.

Відходи. Виробничі відходи при експлуатації – не утворюються. Утворюються  тверді відходи від механізованого прибирання дорожнього покриття автомобільної дороги.  

Будівельні відходи зберігаються та накопичуються відповідно до діючих правил і вимог, які унеможливлюють забруднення ґрунтів, поверхневих і підземних вод.

Відходи вивозяться на утилізацію і захоронення  на спеціалізовані підприємства.

Вплив на флору і фауну – відсутній. Проектована діяльність не матиме суттєвого впливу на рослинний і тваринний світ, тому що існуюча автомобільна дорога розташована на території, яка зазнала значних змін внаслідок господарського освоєння територій: природна рослинність не збереглася і представлена трансформованою флорою зі звичайними широко-розповсюдженими видами, стійкими до антропогенного впливу.

Під час роботи з картографічними матеріалами було визначено, що ділянка автомобільної дороги, яка підлягає капітальному ремонту не межує з об’єктами природно-заповідного фонду. Вплив на ПЗФ відсутній.

На ділянці проектній ділянці дороги передбачено вирубку 640 дерев, в тому числі:

  • Жидачівський район лісництво Стрийрайавтодор квартал 1, виділ 1 - 197 дерев;
  • Жидачівський район лісництво Стрийрайавтодор квартал 1, виділ 2 - 37дерев;
  • Жидачівське ДЛГП «Галсільліс»  406 дерев.

Вплив на соціальне середовище – позитивний.

У соціальному аспекті капітальний ремонт автодороги дасть можливість забезпечити належне транспортне сполучення, створити нові робочі місця на стадії будівництва, а також знизити навантаження на навколишнє природне середовище порівняно з існуючим станом.

Вплив на техногенне середовище -  відсутній. У зв'язку з тим, що підприємства промислового, сільськогосподарського та житлово- цивільного призначення, а також пам'ятники архітектури, історії та культури не потрапляють в зону активного впливу об'єкта, що пройшов капітальний ремонт і викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря незначні, вплив на техногенне середовище відсутній.

Ці залишкові впливи є допустимими, оскільки при експлуатації проектованого об'єкта їх рівні знаходяться в межах екологічних норм.

Замовник бере на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах капітального ремонту та експлуатації об’єкту, розробленого проекту.

Зауваження та пропозиції щодо намірів надсилати на адресу: Служба автомобільних доріг у Львівській області, 79053,   м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, телефон: +38 032 263 20 33, факс: +38 032 263 24 33 E-mail: sadlo@i.ua