УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Львівській області

» Прес-центр » новини » Заява про екологічні наслідки ДІЯЛЬНОСТІ

Заява про екологічні наслідки ДІЯЛЬНОСТІ

У планах реалізації проекту «Велике карпатське коло» Служба автомобільних доріг у Львівській області планує капітальний ремонт мостових переходів через р. Бримівка в с. Плав’є на км 681+054 та в с. Тухолька на км 681+309 автомобільної дороги державного значення М-06 Київ-Чоп для покращення стану конструкцій мосту, конусів, мостового полотна, доведення параметрів існуючого мосту до вимог діючих норм із забезпечення безпеки дорожнього руху.

ЗамовникСлужба автомобільних доріг у Львівські області.

Засоби здійснення мети: Проведення капітального ремонту

     Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

Поверхневі та підземні води, ґрунти

Вплив на ґрунти тимчасовий та виключно під час будівництва. Вплив на підземні та поверхневі води не передбачається. Передбачається встановити тимчасові ЛОС з системою оборотного водопостачання для миття коліс будівельного транспорту.

При здійсненні планованої діяльності проведення робіт буде направлено на капітальний ремонт існуючих мостових переходів. Також передбачено зняття рослинного ґрунту на узбіччі та укосах насипу на підходах до мостів з подальшим поверненням його для укріплення узбіччя та частини укосів, що було порушено. Тимчасово ґрунт буде зберігатись у спеціальновіведених місцях.

Під час експлуатації планується встановлення очисних споруд (сепаратор нафтопродуктів та піску)

Клімат і мікроклімат

Негативний вплив на клімат і мікроклімат відсутній.

Атмосферне

повітря

При проведені будівельних та підготовчих робіт будуть викидатися такі речовини відповідно т/рік: Оксид вуглецю, Вуглеводні, Оксиди азоту, Сірки діоксид, Заліза оксид, Марганцю оксид, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, Сажа, Уайт-спирит.

Водні ресурси

Забезпечення водними ресурсами (питне водопостачання робітників при будівництві) за рахунок привозної води. Передбачається встановлення накопичувачів для ливневих стоків господарчого майданчику під час будівництва. Під час експлуатації проектованого об’єкту не передбачається збір та скид ливневих вод. Під час експлуатації планується очищувати поверхневі стічні води (сепаратор нафтопродуктів та піску)

Відходи

Відходи, що будуть утворюватися під час будівництва передаватимуться спеціалізованим підприємствам. Під час експлуатації об’єкту утворення відходів не передбачається.

Флора та  і фауна

Негативний вплив на фауну не передбачається.

Соціальне середовище

Покращення стану конструкцій мосту, конусів, мостового полотна, доведення параметрів існуючого мосту до вимог діючих норм із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Техногенне середовище

Негативний вплив на техногенне середовище відсутній.

Оцінка впливу викидів на стан атмосферного повітря здійснювалась проведенням розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за допомогою програмного комплексу ЕОЛ. Розрахунки показали, що вплив на повітряне середовище у межах нормативного.

Для забезпечення гласності та врахування громадської думки, щодо запланованої діяльності, та на виконання п. 1.6 та п. 1.8 ДБН А.2.2-1-2003, Замовник здійснює публікації у засобах масової інформації «Заяви про наміри» та Заяви про екологічні наслідки діяльності.

При виникненні питань з боку громадськості щодо проектної діяльності буде надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні матеріали і документи.

З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: Служба автомобільних доріг у Львівській області (79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, телефон: +38 032 263 20 33, факс: +38 032 263 24 33, sl-lo@ukr.net)

Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключене.

Перелік залишкових впливів.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні капітального ремонту та експлуатації. Утворення відходів діяльності. Відходи будуть передаватись спеціалізованим підприємствам.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету та засоби її здійснення.

На даний час на ділянці не проводяться роботи. Звернення та пропозиції від громадськості до замовника не надходили. Негативна реакція населення не прогнозується. Але замовником надається публікація в засобах масової інформації «Заяви про екологічні наслідки діяльності» з метою інформування громадськості щодо рівнів впливу зазначеної діяльності на навколишнє середовище.

При виникненні питань з боку громадськості щодо функціонування об’єкту,  їй буде надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні матеріали і документи.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:

На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки. Замовник зобов’язується:

  • виконати вимоги Закону України «Про охорону земель»;
  • виконати вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
  • виконати вимоги Закону України «Про охорону археологічної спадщини»;
  • виконати вимоги Закону України «Про природно- заповідний фонд»;
  • виконати вимоги Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
  • виконати вимоги постанови КМУ «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;
  • про всі відхилення та аварійні випадки негайно сповіщати органи державного нагляду.