УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Львівській області

» Прес-центр » новини » ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Служба автомобільних доріг у Львівській області, код ЄДРПОУ25253009

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання.

Служба автомобільних доріг у Львівській області, юридична адреса: 79053, Львівська обл., м. Львів, вул. Володимира Великого, буд. 54, контактний номер телефону (0322) 632033, факс: (0322) 632433.

(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи підприємства (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика.

Будівництво північної ділянки об'їзної автомобільної дороги м. Львів, Львівська область довжиною 22,9 км.

Технічна альтернатива 1. Реконструкція існуючих автомобільних доріг, які утворюють південний сектор об’їзної автомобільної дороги м. Львів довжиною 43 км. Дана альтернатива створює несприятливі умови для мешканців міста та несе екологічне навантаження в регіоні, у зв’язку з чим не є виправданою і далі не розглядається.

Технічна альтернатива 2. Відсутня.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

В адміністративному відношенні об’єкт планованої діяльності проходитиме по території Яворівського, Жовківського і Кам’яно-Бузького районів Львівської області. Ділянка будівництва північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів є частиною перспективної автомобільної дороги Львів – Краковець, який в свою чергу повинен стати частиною міжнародного транспортного коридору (№3) Берлін – Вроцлав – Львів – Київ.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Відмова від впровадження планованої діяльності. Так як виведення транспортних потоків за межі міста безпосередньо впливає на зниження негативних впливів автомобільної дороги на навколишнє середовище, то відмова від планової діяльності матиме негативні наслідки. У цьому випадку відбувається консервування існуючого стану і у майбутньому додаткове його погіршення, у зв’язку з чим дана альтернатива не є виправданою і далі не розглядається.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація проекту матиме позитивний вплив за рахунок покращення транспортної інфраструктури: підвищення безпеки та комфортні умови руху; скорочення часу перебування у дорозі; економія пального та зменшення зносу ходової частини автомобіля за рахунок пересування по сучасному дорожньому покриттю та забезпеченої можливості вибору оптимального режиму та швидкості руху.

Позитивний же вплив близького розташування обходу для місцевих жителів полягатиме, по-перше, в обов’язковому рості транспортної доступності і, як наслідок, економічної привабливості територій поблизу дороги, що буде сприяти задоволенню потреб місцевого населення. По-друге, в появі нових робочих місць, як на стадії будівництва, так і при подальшої експлуатації дороги за рахунок розвитку її інфраструктури та об’єктів супутнього сервісу. По-третє, в покращенні можливості працевлаштування в інших районах області за рахунок поліпшення транспортного зв’язку з ними.

Позитивним аспектом для мешканців м. Львів є прогнозування суттєвого покращення умов життєдіяльності: розвантаження місцевих доріг, зменшення забруднення атмосферного повітря від автотранспорту, збільшення вільного часу, зменшення кількості ДТП тощо. Внаслідок поліпшення умов та безпеки руху транспорту, підвищення інвестиційної привабливості району, покращяться соціальні умови життєдіяльності та задоволення потреб місцевого населення.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована ділянка автомобільної дороги матиме загальну протяжність 22,9 км, в тому числі, за параметрами I-а категорії 21,4 км, ІІ категорії - 1,5 км, з улаштуванням 3 транспортних розв'язок у двох рівнях та 1 розв’язки в одному рівні.

Проектом передбачено розділення будівництва на 2 пускових комплекса (1 пусковий комплекс ПК 615+00 – ПК 751+00, 2 пусковий комплекс ПК 751+00 – ПК 844+17) та наступні техніко-економічні показники:

- максимальна інтенсивність руху на 2038 рік становитиме 33182 авт./добу, що відповідатиме 47076 авт./добу приведених до легкового;

- категорія дороги – I а, ІІ;

- розрахункова швидкість – 130 км/год., 100 км/год;

- ширина земляного полотна – 28,50 м, 15,0 м;

- ширина смуги руху – 3,75 м;

- кількість смуг руху – 4,2;

- ширина розділювальної смуги – 6,00 м;

- ширина узбіччя разом з укріпленою смугою – 3,75 м.

Кількість штучних споруд, що передбачаються:

- мостів – 3 шт.;

- естакад – 3 шт.;

- шляхопроводів –7 шт.;

- очисні споруди – 32 шт.;

- тривалість будівництва – 48 місяців.

Передбачається влаштування покриття із цементобетонну в тому числі на естакадах, мостах та шляхопроводах на основній дорозі, та асфальтобетонне покриття на інших дорогах.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Основними обмеженнями є:

 • дотримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

 • дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів;

 • дотримання вимог Водного кодексу України;

 • організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам відповідно укладених угод;

 • забезпечення санітарних норм шумового тиску на межі найближчої житлової забудови;

 • забезпечення організованого збирання та відведення дощових, талих вод з території об’єкта;

 • дотримання відступів від червоних ліній магістральних вулиць (6 м) до житлових будинків на присадибних ділянках відповідно до п. 6.1.33 ДБН Б.2.2.-12-2018 «Планування та забудова територій».

щодо технічної альтернативи, 1 -така ж сама, як і для обраної планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи, 2 -не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1,2  не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

В підготовчий період виконуватимуться роботи з розчистки придорожньої території від дерев та чагарникової рослинності, перевлаштування інженерних комунікацій та влаштування будівельно-монтажних майданчиків. Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні вишукування виконуватимуться у повному обсязі. Проектні рішення забезпечуватимуть стійкість земляного полотна, раціональне використання ґрунту, заходи протидії зсувам, підтопленню, вжиття охоронних, відновлювальних, захисних та компенсаційних заходів.

щодо технічної альтернативи 1така ж сама, як і для обраної планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи2 - не розглядається

щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Під час будівництва і експлуатації об’єкту можливий вплив на повітряне середовище, водне середовище, шумове навантаження, ґрунти, рослинний світ та тваринний світ.

щодо технічної альтернативи 1 - така ж сама, як і для обраної планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи2 - не розглядається

щодо територіальних альтернатив 1, 2 - не розглядаються.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Планова діяльність підприємства належить до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності до пункту 7 частини 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітря, ґрунт, рослинний та тваринний світ, техногенне та соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об'єкту. Розроблення заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та покращення екологічного благополуччя.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт та дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

що реєструється/видається

Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів України,

(найменування уповноваженого органу),

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля, m.shimkus@menr.gov.ua,

поштова адреса, електронна адреса,

(044) 206-31-15, (044) 206-31-64, Шимкус Марина Олександрівна

(номер телефону та контактна особа)