УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Львівській області

» Діяльність » оголошення » Заява про наміри на капітальний ремонт моста на дорозі Н-13 та його екологічні наслідки

Заява про наміри на капітальний ремонт моста на дорозі Н-13 та його екологічні наслідки

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Замовник Служба автомобільних доріг у Львівські області.

Поштова і електронна адреса 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54

2. Місце розташування майданчиків (трас) будівництва (варіанти) мостовий перехід через р. Яблунька на км 80+196 автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Львівська область.

3. Характеристика діяльності (об’єкта) Капітальний ремонт мостового переходу через річку Яблунька на км 80+196 автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Львівська область. 

(орієнтовно за об'єктами-аналогами, належність об'єкта)

транскордонний вплив відсутній                                                                                               

до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані В рамках реалізації планованої діяльності передбачається капітальний ремонт мостового переходу через р. Яблунька на км 80+196 автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Львівська область

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності Покращення стану конструкцій мосту, конусів, мостового полотна, доведення параметрів існуючого мосту до вимог діючих норм із забезпечення безпеки дорожнього руху.

5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

земельних відповідно до проектних рішень                                                                              

 (площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)

сировинних відсутня

(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)

енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) відповідно до проектних рішень

(види, обсяги, джерела)

водних не потребує                                                                                                                       

(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення )

трудових відповідно до проектних рішень                                                                               

6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) відповідно до проектних рішень.______________________________________________________________________

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами В робочому проекті будуть враховані містобудівні, екологічні, санітарно-гігієнічні та протипожежні обмеження згідно діючої нормативної документації, отриманих технічних умов, висновків органів виконавчої влади та ін.

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами згідно з проектними рішеннями.                                                                                                                     

9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

Клімат і мікроклімат

Негативний вплив на клімат і мікроклімат відсутній.

Повітряне

При проведенні будівельних та підготовчих робіт будуть викидатися такі речовини: оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, сажа, сірки діоксид, заліза оксид, марганцю оксид, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, уайт-спирит.

Водне

Вплив на підземні та поверхневі води не передбачається. Передбачається встановити тимчасові ЛОС з системою оборотного водопостачання для миття коліс будівельного транспорту.

Під час експлуатації передбачається встановлення очисних споруд для очищення поверхневого стоку.

Грунт

Вплив на ґрунти тимчасовий та виключно під час будівництва.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти

У ході підготовчих та будівельних робіт не передбачається звільнення від зелених насаджень території планованої діяльності.

Заповідні об’єкти відсутні на території планованої діяльності

Навколишнє соціальне середовище (населення)

Покращення стану конструкцій мосту, конусів, мостового полотна, доведення параметрів існуючого мосту до вимог діючих норм із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Навколишнє техногенне середовище

Негативний вплив на техногенне середовище відсутній.

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, зне­шкодження або безпечного захоронения Під час будівництва на території будмайданчику будуть утворюватися будівельні відходи, а також тверді побутові відходи від життєдіяльності людей залучених під час виконання будівельних робіт.

Передбачається виконання заходів щодо попередження забруднення навколишнього середовища будівельними відходами, паливними та мастильними матеріалами.

Будівельний майданчик буде оснащено спеціальними інвентарними контейнерами для роздільного збору твердих побутових відходів, а також будівельних відходів відповідно до їх виду.

Всі можливі негативні впливи на навколишнє середовище в період будівництва є незначні, носять опосередкований характер, не призводять до незворотних негативних змін довкілля і після завершення будівельно-монтажних робіт можливі негативні впливи припиняться.

11. Обсяг виконання ОВНС відповідно до завдання на розроблення матеріалів ОВНС виконується в повному обсязі відповідно до ДБН А.2.2-1-2003.

12. Участь громадськості публікація заяви про наміри у засобах масової інформації, при виникненні питань з боку громадськості щодо діяльності об’єкту, їй буде надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні матеріали і документи в установленому порядку.

 

Заява про екологічні наслідки ДІЯЛЬНОСТІ

Дані про плановану діяльність, мету та шляхи її здійснення.

Капітальний ремонт  мостового переходу через р. Яблунька на км 80+196 автомобільної дороги державного значення Н-13 Львів - Самбір - Ужгород, Львівська область

ЗамовникСлужба автомобільних доріг у Львівські області.

Основна мета проектованої діяльності: Покращення стану конструкцій мосту, конусів, мостового полотна, доведення параметрів існуючого мосту до вимог діючих норм із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Засоби здійснення мети: Проведення капітального ремонту

Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан навколишнього природного середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

Поверхневі та підземні води, ґрунти

Вплив на ґрунти тимчасовий та виключно під час будівництва. Вплив на підземні та поверхневі води не передбачається. Передбачається встановити тимчасові ЛОС з системою оборотного водопостачання для миття коліс будівельного транспорту.

При здійсненні планованої діяльності проведення робіт буде направлено на капітальний ремонт існуючих мостових переходів. Також передбачено зняття рослинного ґрунту на узбіччі та укосах насипу на підходах до мостів з подальшим поверненням його для укріплення узбіччя та частини укосів, що було порушено. Тимчасово ґрунт буде зберігатись у спеціальновіведених місцях.

Під час експлуатації планується встановлення очисних споруд (сепаратор нафтопродуктів та піску)

Клімат і мікроклімат

Негативний вплив на клімат і мікроклімат відсутній.

Атмосферне

повітря

При проведені будівельних та підготовчих робіт будуть викидатися такі речовини відповідно т/рік: Оксид вуглецю, Вуглеводні, Оксиди азоту, Сірки діоксид, Заліза оксид, Марганцю оксид, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, Сажа, Уайт-спирит.

Водні ресурси

Забезпечення водними ресурсами (питне водопостачання робітників при будівництві) за рахунок привозної води. Передбачається встановлення накопичувачів для ливневих стоків господарчого майданчику під час будівництва. Під час експлуатації проектованого об’єкту не передбачається збір та скид ливневих вод. Під час експлуатації планується очищувати поверхневі стічні води (сепаратор нафтопродуктів та піску)

Відходи

Відходи, що будуть утворюватися під час будівництва передаватимуться спеціалізованим підприємствам. Під час експлуатації об’єкту утворення відходів не передбачається.

Флора та  і фауна

Негативний вплив на фауну не передбачається.

Соціальне середовище

Покращення стану конструкцій мосту, конусів, мостового полотна, доведення параметрів існуючого мосту до вимог діючих норм із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Техногенне середовище

Негативний вплив на техногенне середовище відсутній.

Оцінка впливу викидів на стан атмосферного повітря здійснювалась проведенням розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за допомогою програмного комплексу ЕОЛ. Розрахунки показали, що відсутня доцільність проведення розрахунку по жодній забруднюючій речовині, тобто  значення концентрацій забруднюючих речовин  менше 0,01 ГДК, тобто вплив на повітряне середовище у межах нормативного.

Для забезпечення гласності та врахування громадської думки, щодо запланованої діяльності, та на виконання п. 1.6 та п. 1.8 ДБН А.2.2-1-2003, Замовник здійснює публікації у засобах масової інформації «Заяви про наміри» та Заяви про екологічні наслідки діяльності.

При виникненні питань з боку громадськості щодо проектної діяльності буде надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні матеріали і документи.

З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: Служба автомобільних доріг у Львівській області (79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, телефон: +38 032 263 20 33, факс: +38 032 263 24 33, sl-lo@ukr.net)

Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключене.

Перелік залишкових впливів.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні капітального ремонту та експлуатації. Утворення відходів діяльності. Відходи будуть передаватись спеціалізованим підприємствам.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості про плановану діяльність, мету та засоби її здійснення.

На даний час на ділянці не проводяться роботи. Звернення та пропозиції від громадськості до замовника не надходили. Негативна реакція населення не прогнозується. Але замовником надається публікація в засобах масової інформації «Заяви про екологічні наслідки діяльності» з метою інформування громадськості щодо рівнів впливу зазначеної діяльності на навколишнє середовище.

При виникненні питань з боку громадськості щодо функціонування об’єкту,  їй буде надана вичерпна інформація і представлені всі необхідні матеріали і документи.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень:

На всіх етапах проектованої діяльності проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки. Замовник зобов’язується:

  • виконати вимоги Закону України «Про охорону земель»;
  • виконати вимоги Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
  • виконати вимоги Закону України «Про охорону археологічної спадщини»;
  • виконати вимоги Закону України «Про природно- заповідний фонд»;
  • виконати вимоги Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
  • виконати вимоги постанови КМУ «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»;
  • про всі відхилення та аварійні випадки негайно сповіщати органи державного нагляду.

З матеріалами проекту і ОВНС можна ознайомитись та подати пропозиції за адресою: Служба автомобільних доріг у Львівській області (79053, м. Львів, вул. Володимира Великого, 54, телефон: +38 032 263 20 33, факс: +38 032 263 24 33, sl-lo@ukr.net)