УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Львівській області

» Діяльність » оголошення » Щодо надання цінових пропозицій для розроблення передпроектних документацій

Щодо надання цінових пропозицій для розроблення передпроектних документацій

З метою реалізації затверджених планів з розроблення проектних документацій на 2020рік Служба автомобільних доріг просить проектні організації терміново до 27.03.2020року надати цінові пропозиції з розроблення передпроектних документацій у відповідності до завдань по наступних об'єктах :

  •  розроблення передпроектної документації реконструкції однорівневої кільцевої транспортної розв'язки на перетині  автомобільних доріг державного значення М -10 Львів – Краковець (на м. Краків) (Західний обхід м. Львова) та  М-11 Львів – Шегині (на м. Краків), Львівської області.
  • розроблення передпроектної документації з вибору напрямку траси будівництва автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп на ділянці км 501+400 – км 526+000,  Львівської області

Цінові пропозиції  прохання надсилати на  e-mail: Lvivsad_vsr@ukr.net

 

 

        Затверджую:

В.о.начальника Служби автомобільних доріг у

Львівській області

Затверджую:

Служба автомобільних доріг у

Львівській області

 

 

 

______________О.І.Береза­­­­­_____

 

______________________­­­­­­_____

         (підпис)                                      (ініціали та призвище)

         (підпис)                                      (ініціали та призвище)

 

«______»_________________ 2020 р.

 

«______»_________________ 2020 р.

 

 

ЗАВДАННЯ  №______

 

на розроблення передпроектної документації з вибору напрямку траси будівництва автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп на ділянці км 501+400 – км 526+000,  Львівської області.

 

 

1.

Назва та місцезнаходження об'єкта

Передпроектна документація з вибору напрямку траси будівництва автомобільної дороги державного значення М-06 Київ – Чоп на ділянці км 501+400 – км 526+000, Львівської області.

 

2.

Підстава для проектування

План проектних робіт на 2020 рік. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня            2020 р. № 36 «Деякі питання дорожнього господарства».

Аварійно-небезпечна ділянка дороги в межах населених пунктів.

 

 

3.

Вид будівництва

Нове будівництво, реконструкція.

 

 

4.

Дані про інвестора

-

 

 

5.

Дані про замовника

Служба автомобільних доріг у Львівській області.

 

 

6.

Джерело фінансування

Кошти державного бюджету.

 

 

7.

Необхідність розрахунків ефективності інвестицій

Виконати в необхідному обсязі.

 

 

 

8.

Дані про генерального проектувальника

 

Згідно з чинним законодавством.

 

9.

Стадійність проектування

Передпроектна документація.

 

 

10.

Інженерні вишукування

Техніко-економічні, інженерно-геологічні, топографо-геодезичні та археологічні вишукування виконати в необхідному обсязі.

 

 

11.

Дані про особливі умови будівництва

 

Сейсмічність 6 балів

 

12.

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкту

Згідно з вимогами нормативних документів.

Проектні рішення передбачити з врахування  розвитку населених пунктів відповідно до генеральних планів. Початок проектної ділянки прийняти на км 501+400 (кінець ділянки І-ї категорії), кінець проектної ділянки прийняти на км 82+900 проектної північної ділянки об'їзної автомобільної дороги м. Львів.

     

 

13.

Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів

Передбачити черговість проектування та будівництва з виділенням черг.

 

 

 

 

 

 

14.

Вказівки про необхідність:

- розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах

- попередніх погоджень проектних рішень

 

 

 

 

 

 

Розробити варіанти напрямку траси, конструкцій дорожнього одягу та штучних споруд.

 

 

Варіанти напрямку траси, конструкцій дорожнього одягу та штучних споруд погодити з замовником і у встановленому порядку розглянути та погодити на Технічній раді Укравтодору.

 

16.

Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма

 Довжина ділянки – 24,0 км.

 Категорія дороги – І-б. Орієнтовна вартість – 6000,0 млн. грн. ( уточнюється передпроектною документацією).

 

 

17.

Вимоги до благоустрою майданчика

Передбачити комплекс заходів, склад необхідної інфраструктури для забезпечення ефективного функціонування об’єкту будівництва.

 

 

18.

Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів

У відповідності до чинних нормативних документів.

 

 

19.

Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище»

У відповідності до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»,                        від 23 травня 2017 р. № 2059-VIII,  постанови Кабінету Міністрів України                 від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»,                                         ГБН В.2.3-218-007:2012 «Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування».

 

 

20

Вимоги щодо режиму безпеки та охорони праці

У відповідності до чинних нормативно- правових актів.

 

 

21.

Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

У відповідності до чинних нормативно- правових актів.

 

22.

Вимоги до розробки спеціальних заходів

Збір вихідних даних, у тому числі  технічні умови, необхідних для розробки передпроєктної документації доручити генпроектувальнику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      РОЗРОБЛЕНО:

 

     Провідний інженер інвестиційно

     -кошторисної роботи, будівництва,

     реконструкції та капремонту, якості

     і технічного контролю                                                              М.М. Дяків

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

                                         

Заступник начальника з розвитку

мережі доріг Служби

автомобільних доріг у Львівській  

області                                     

 

 

 

  

    Ю.В. Яблонський

 

 

 

Заступник начальника   з  ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг  Служби автомобільних доріг у

 Львівській  області                                    

 

 

 

     

    В.М.  Шикула

 

Відповідальний представник

проектної організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Затверджую:

В.о.начальника Служби автомобільних доріг у

Львівській області

Затверджую:

Служба автомобільних доріг у

Львівській області

 

 

 

______________О.І.Береза­­­­­_____

 

______________________­­­­­­_____

         (підпис)                                      (ініціали та призвище)

         (підпис)                                      (ініціали та призвище)

 

«______»_________________ 2020 р.

 

«______»_________________ 2020 р.

 

 

ЗАВДАННЯ  №______

на розроблення передпроектної документації реконструкції однорівневої кільцевої транспортної розв'язки на перетині  автомобільних доріг державного значення М -10 Львів – Краковець (на м. Краків) (Західний обхід м. Львова) та  М-11 Львів – Шегині (на м. Краків), Львівської області.

1.

Назва та місцезнаходження об'єкта

Передпроектна документація реконструкції однорівневої кільцевої транспортної розв'язки на перетині автомобільних доріг державного значення М-10 Львів – Краковець (на м. Краків) (Західний обхід               м. Львова) та М-11 Львів – Шегині (на                      м. Краків), Львівської області.

 

 2.

Підстава для проектування

План проектних робіт на 2020 рік. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня            2020 р. № 36 «Деякі питання дорожнього господарства».

Аварійно-небезпечна ділянка.

Забезпечення пропускної спроможності, безпеки та зручності руху транспортних засобів.

 

3.

Вид будівництва

Реконструкція.

 

4.

Дані про інвестора

-

 

5.

Дані про замовника

Служба автомобільних доріг у Львівській області.

 

6.

Джерело фінансування

Кошти державного бюджету.

 

7.

Необхідність розрахунків ефективності інвестицій

Виконати в необхідному обсязі.

 

 

8.

Дані про генерального проектувальника

 

Згідно з чинним законодавством.

9.

Стадійність проектування

Передпроектна документація.

10.

Інженерні вишукування

Техніко-економічні, інженерно-геологічні, топографо-геодезичні та археологічні вишукування виконати в необхідному обсязі.

 

11.

Дані про особливі умови будівництва

 

Сейсмічність 6 балів

12.

Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроектованого об’єкту

Згідно з вимогами нормативних документів

Проектні рішення передбачити з врахуванням  розвитку населених пунктів відповідно до генеральних планів

     

13.

Черговість будівництва, необхідність виділення пускових комплексів

Пускові комплекси не виділяти

 

 

 

 

14.

Вказівки про необхідність:

- розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах

- попередніх погоджень проектних рішень

 

 

 

 

 

Розробити варіанти транспортної розв’язки, конструкцій дорожнього одягу та штучних споруд.

 

 

Варіанти транспортної розв’язки конструкцій дорожнього одягу та штучних споруд погодити з замовником  і у встановленому порядку розглянути та погодити на Технічній                  раді Укравтодору.

 

16.

Потужність або характеристика об’єкта, виробнича програма

 

  Транспортна розв’язка в різних рівнях.

  Категорія дороги І-б.

  Орієнтовна вартість - 350,00 млн. грн..

 (уточнюється передпроєктною документацією)

 

17.

Вимоги до благоустрою майданчика

Передбачити комплекс заходів, склад необхідної інфраструктури для забезпечення ефективного функціонування об’єкту реконструкції.

 

18.

Вимоги до інженерного захисту територій і об'єктів

У відповідності до чинних нормативних документів

 

19.

Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливу на навколишнє природне середовище»

У відповідності до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», від 23 травня 2017 р. № 2059-VIII,  постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку», ГБН В.2.3-218-007:2012» Екологічні вимоги до автомобільних доріг. Проектування»

 

20

Вимоги щодо режиму безпеки та охорони праці

У відповідності до чинних нормативно- правових актів

 

21.

Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)

 

У відповідності до чинних нормативно- правових актів

22.

Вимоги до розробки спеціальних заходів

Збір вихідних даних, у тому числі технічні умови, необхідних для розробки передпроєктної документації доручити генпроектувальнику.

 

 

 

 

 

     РОЗРОБЛЕНО:

 

     Провідний інженер інвестиційно

     -кошторисної роботи, будівництва,

     реконструкції та капремонту, якості

     і технічного контролю                                                               М.М. Дяків

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

 

                                         

Заступник начальника з розвитку

мережі доріг Служби

автомобільних доріг у Львівській  

області                                     

 

 

 

  

     Ю.В. Яблонський

 

 

 

Заступник начальника   з  ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг  Служби автомобільних доріг у

 Львівській  області                                     

 

 

 

     

    В.М.  Шикула

 

Відповідальний представник

проектної організації