УКРАВТОДОР

Служба автомобільних доріг у Львівській області

» Діяльність » оголошення » ЗАЯВА ПРО НАМІРИ проведення капітального ремонту дороги Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни, км 151+150 - км 179+680

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ проведення капітального ремонту дороги Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни, км 151+150 - км 179+680

1. Замовник: Служба автомобільних доріг у Львівський області.

Поштова і електронна адреса: 79053, м. Львів, вул. В. Великого, 54, тел.(032) 263 20 33, факс: (032) 263 24 33, e-mail: info_lviv@ukravtodor.gov.ua.

Генеральний проектувальник: Державне підприємство - Український державний інститут з проектування об’єктів дорожнього господарства «Укрдіпродор» (ДП «Укрдіпродор»).

Поштова і електронна адреса: 03037, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 39/1, тел. (044) 206 64 30, e-mail: okt@diprdoror.com.

 

2. Місцезнаходження об’єкту: Львівська область, Буський та Золочівський райони, км 151+150 – км 179+680 автомобільної дороги Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни.

 

3. Характеристика діяльності (об’єкту): Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-18-06 Рівне – Млинів – Берестечко – Буськ – Перемишляни, км 151+150 – км 179+680, Львівська область.

Ділянка дороги є ділянкою міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення, ІІ та ІІІ технічної категорії. Довжина проектної ділянки дороги становить 28,525 км, у т.ч. три мости на км 158+847, км 164+001 та на км 170+506.

Екологічний клас об’єкту – третій, згідно з п. 5.1 ДСТУ 9030:2020 та зміною 1 до п. 4.7.7 ДБН В.2.3-4:2015.

Згідно ст. 3 Закону України про оцінку впливу на довкілля об’єкт не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і не підлягає оцінці впливу на довкілля.

 

Технічні і технологічні дані:

- розрахункова швидкість: в межах населених пунктів – 30-50 км/год, поза межами населених пунктів – 50-90 км/год;

- існуюча інтенсивність транспортного руху станом на 2021 рік складає –    1160 - 4500 авт./добу (1170 - 5690 авт./добу приведених до легкового автомобіля);

- прогнозована інтенсивність транспортного руху на 2041 р. (20-ти річну перспективу) – 1860 - 7230 авт./добу (2800 - 8990 авт./добу приведених до легкового автомобіля);

- довжина ділянки з ІІІ технічною категорією – 13,692 км, з ІІ категорією – 14,833 км;

- кількість смуг руху – 2;

- ширина смуги руху – 3,5м - ІІІ категорія,  3,75м - ІІ категорія;

- ширина проїзної частини – 7 м - ІІІ категорія,  7,5 м - ІІ категорія;

- ширина узбіччя – 2,5 м - ІІІ категорія,  3,75 м - ІІ категорія;

- максимальний поздовжній похил у межах населеного пункту – 61‰, поза межами населених пунктів – 80 ‰;

- найменший радіус кривих, м:

- у межах населеного пункту:

             - в плані – 30;

             - в поздовжньому профілі:

                       - опуклих – 600;

                       - увігнутих – 1000;

- поза межами населених пунктів:

             - в плані – 110;

             - в поздовжньому профілі:

                       - опуклих – 2000;

                       - увігнутих – 1500;

- конструкція дорожнього одягу – капітального типу;

- покриття автомобільної дороги – ЩМА;

- кількість штучних споруд на ділянці – 3 мости.

 

4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності:

Необхідність проведення капітального ремонту ділянки дороги викликана незадовільним станом існуючого покриття дорожнього одягу, внаслідок чого, учасники дорожнього руху не забезпечуються безпечними та комфортними умовами експлуатації ділянки вулиці.

Проведення капітального ремонту позитивно вплине на:

- поліпшення транспортно-експлуатаційних показників ділянки дороги;

- покращення умов руху транспортних засобів;

- підвищення безпеки учасників дорожнього руху;

- зменшення часу перебування транспортних засобів та пасажирів у дорозі;

- удосконалення місцевих транспортних зв’язків.

 

5. Потреба в ресурсах при капітальному ремонті та експлуатації:

земельних: для проведення капітального ремонту відведення земель у постійне чи тимчасове користування не передбачено.

сировинних:

 • Плитка «ФЕМ» – 32262 м2;
 • асфальтобетон кр/з – 663802 т;
 • ЩМА – 628290 т;
 • щебінь – 42328,18 м3;
 • пісок – 18699 м3;
 • металеві конструкції – 132,8 т;
 • мінеральний ґрунт – 133171 м3;
 • арматура – 0,305 т;
 • залізобетон – 710,98 м3.

енергетичних: передбачається споживання електроенергії від існуючих електричних мереж;

водних: передбачено використовувати воду з існуючих місцевих джерел водопостачання: р. Гологірка, питна вода – привозна;

трудових: будівельні роботи виконуватимуться спеціалізованими організаціями, переможцями відкритого тендеру на проведення робіт.

 

6. Транспортне забезпечення (при капітальному ремонті та експлуатації): постачання на об’єкт основних дорожньо-будівельних матеріалів, виробів та конструкцій буде здійснюватись з найближчих підприємств будіндустрії, власних асфальтобетонних заводів підрядної організації, яка одержить перемогу в тендерних торгах. Транспортні шляхи: автомобільні дороги М-06 Київ – Чоп, М-09 Львів – Тернопіль, місцеві дороги. Найближча залізнична станція у смт. Красне.

 

7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

- при розробці проекту будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів;

- згідно завдання на проектування, проектом буде передбачено комплекс заходів для забезпечення стійкості земляного полотна, за необхідності протидеформаційні заходи, влаштування сучасних енергозберігаючих приладів освітлення та засобів їх керування, створення безпечного життєвого середовища для осіб з особливими потребами.

 

8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: комплексні техніко-економічні, топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні екологічні вишукування та обстеження стану існуючих штучних споруд виконуються у необхідному обсязі. Проектні рішення повинні забезпечувати стійкість земляного полотна та конструкцій штучних споруд відповідно до вказаних вимог, раціональне використання ґрунту, заходи протидії зсувам, підтопленню, будуть вжиті охоронні, відновлювальні та захисні заходи.

 

9. Можливі впливи планованої діяльності (при капітальному ремонті та експлуатації) на навколишнє середовище:

геологічне середовище: вплив від можливого виникнення, або активізації, небезпечних геодинамічних процесів не передбачається;

ландшафти: вплив не передбачається;

клімат і мікроклімат: вплив не передбачається;

повітряне середовище: викиди відпрацьованих газів, шум, вібрація, пил;

водне середовище: можливе короткочасне забруднення водного середовища стічними водами;

ґрунт: зняття рослинного шару ґрунту;

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:  передбачається вирубка дерев, розчистка від чагарнику та порушення рослинного шару.

навколишнє соціальне середовище (населення): тимчасові незручності при проведенні робіт з капітального ремонту;

позитивні впливи: створення нових робочих місць, підвищення інвестиційної привабливості району;

навколишнє техногенне середовище: проектом передбачається влаштування освітлення пішохідних переходів, облаштування дороги засобами організації дорожнього руху, перевлаштування існуючих та влаштування нових інженерних комунікацій.

 

10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення:

– побутове сміття, відходи тощо – утилізація або вивезення на полігони (звалища) твердих промислових та побутових відходів;

 • матеріали від розбирання, будівельне сміття – тимчасове зберігання на об’єкті у відповідно обладнаних місцях з подальшою передачею ліцензованим підприємствам на договірних підставах (частина матеріалів повторно використовується на об’єкті);
 • відходи металу (6,06 т) – на металобрухт;

 

11. Обсяг виконання ОВНС: відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003, ДБН В.2.3.-4:2015 та Зміні №1 до них.

 

12. Участь громадськості: для ознайомлення з матеріалами проекту ОВНС та надання пропозицій є можливість звернутися до:

- Замовника: Служба автомобільних доріг у Львівській області.

Поштова і електронна адреса: 79053, м. Львів, вул. В. Великого, 54, тел.(032) 263 20 33, факс: (032) 263 24 33, e-mail: info_lviv@ukravtodor.gov.ua.